خواننده: مازیار فلاحی

محل برگزاری کنسرت: اراک مجتمع ستارگان

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 21] دی 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [85000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مازیار فلاحی ایمیل خود را وارد کنید

مازیار فلاحی

کنسرت مازیار فلاحی 21 دی 1396 در اراک سالن ستارگان قیمت بلیط : 85000 - 45000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...