کنسرت مهدی جهانی

خواننده: مهدی جهانی

محل برگزاری کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 27] دی 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [80000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.farhangtic.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی جهانی ایمیل خود را وارد کنید

مهدی جهانی

کنسرت مهدی جهانی 27 دی 1396 در شیراز تالار حافظ قیمت بلیط : 80000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.farhangtic.com ...