کنسرت گروه سون

خواننده: گروه سون

محل برگزاری کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 26] دی 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [80000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.farhangtic.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه سون ایمیل خود را وارد کنید

گروه سون

کنسرت گروه سون 26 دی 1396 در شیراز تالار حافظ قیمت بلیط : 80000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.farhangtic.com ...