کنسرت ماکان بند

خواننده: ماکان بند

محل برگزاری کنسرت: کرمان سالن تلاش

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 14] دی 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [90000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های ماکان بند ایمیل خود را وارد کنید

ماکان بند

کنسرت ماکان بند 14 دی 1396 در کرمان سالن تلاش قیمت بلیط : 90000 - 70000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...

User Avatar
النا

14 دی 1396 12:19

09390092176

پاسخ