کنسرت محمد علیزاده

خواننده: محمد علیزاده

محل برگزاری کنسرت: گرگان سالن فخرالدین

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 15 , 14] دی 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [95000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محمد علیزاده ایمیل خود را وارد کنید

محمد علیزاده

کنسرت محمد علیزاده 14 و 15 دی 1396 در گرگان تالار فخرالدین اسعد گرگانی قیمت بلیط : 95000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...