خواننده: احسان خواجه امیری

محل برگزاری کنسرت: سیرجان سالن امام علی

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 17] دی 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [70000 - 55000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های احسان خواجه امیری ایمیل خود را وارد کنید

احسان خواجه امیری

کنسرت احسان خواجه امیری 17 دی 1396 در سیرجان سالن امام علی قیمت بلیط : 70000 - 55000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...