کنسرت بنیامین بهادری

خواننده: بنیامین بهادری

محل برگزاری کنسرت: اردبیل سالن فدک

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 15] دی 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [110000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های بنیامین بهادری ایمیل خود را وارد کنید

بنیامین بهادری

کنسرت بنیامین بهادری 15 دی 1396 در اردبیل مجتمع فرهنگی هنری فدک قیمت بلیط : 110000 - 45000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...