کنسرت قربانی.علیزاده

خواننده: قربانی.علیزاده

محل برگزاری کنسرت: Europe

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 30 , 31 ] october 2015

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [] تومان

خرید اینترنتی : www.zarbang.com

جهت اطلاع از کنسرت های قربانی.علیزاده ایمیل خود را وارد کنید

قربانی.علیزاده

تور کنسرتهای علیرضا قربانی و حسین علیزاده در اروپا 2015 ...