کنسرت حجت اشرف زاده

خواننده: حجت اشرف زاده

محل برگزاری کنسرت: آبادان سینما نفت

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 6 ] دی 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های حجت اشرف زاده ایمیل خود را وارد کنید

حجت اشرف زاده

کنسرت حجت اشرف زاده 6 دی 1396 در آبادان سالن سینما نفت قیمت بلیط : 100000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...