کنسرت امید حاجیلی

خواننده: امید حاجیلی

محل برگزاری کنسرت: رشت تالار مجلل

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 27] دی 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های امید حاجیلی ایمیل خود را وارد کنید

امید حاجیلی

کنسرت امید حاجیلی 27 دی 1396 در رشت تالار مجلل قیمت بلیط : 100000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...