کنسرت محمد علیزاده

خواننده: محمد علیزاده

محل برگزاری کنسرت: الیگودرز سالن ملی

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 12] دی 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [75000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محمد علیزاده ایمیل خود را وارد کنید

محمد علیزاده

کنسرت محمد علیزاده 12 دی 1396 در الیگودرز سالن ملی قیمت بلیط : 75000 - 30000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...