کنسرت بهنام بانی

خواننده: بهنام بانی

محل برگزاری کنسرت: خرم آباد سالن بانک صادرات

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 10 , 9] دی 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های بهنام بانی ایمیل خود را وارد کنید

بهنام بانی

کنسرت بهنام بانی 9 و 10 دی 1396 در خرم آباد سالن بانک صادرات قیمت بلیط : 100000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...