کنسرت علی زندوکیلی

خواننده: علی زندوکیلی

محل برگزاری کنسرت: شیراز مجتمع خلیج فارس

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 3 , 2] دی 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [] تومان

خرید اینترنتی : www.irantic.com

جهت اطلاع از کنسرت های علی زندوکیلی ایمیل خود را وارد کنید

علی زندوکیلی

کنسرت علی زندوکیلی 2 و 3 دی 1396 در شیراز مجتمع بزرگ خلیج فارس قیمت بلیط : سایت خرید بلیط : www.irantic.com ...