کنسرت پازل بند

خواننده: پازل بند

محل برگزاری کنسرت: رشت تالار گلستان

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 28] دی 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های پازل بند ایمیل خود را وارد کنید

پازل بند

کنسرت پازل بند 28 و 29 دی 1396 در رشت تالار گلستان قیمت بلیط : 100000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...