خواننده: سیروان خسروی

محل برگزاری کنسرت: بوشهر سالن شهید آوینی

تاریخ برگزاری کنسرت: [6 , 5 , 4] دی 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.zbelit.com

جهت اطلاع از کنسرت های سیروان خسروی ایمیل خود را وارد کنید

سیروان خسروی

کنسرت سیروان خسروی 4 و 5 و 6 دی 1396 در بوشهر سالن آوینی قیمت بلیط : 120000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.zbelit.com ...