کنسرت هوروش بند

خواننده: هوروش بند

محل برگزاری کنسرت: ارومیه سالن دریا

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 11 ] دی 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های هوروش بند ایمیل خود را وارد کنید

هوروش بند

کنسرت هوروش بند 11 دی 1396 در ارومیه سالن دریا قیمت بلیط : 120000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...