کنسرت بهنام بانی

خواننده: بهنام بانی

محل برگزاری کنسرت: شاهرود سالن ذوب آهن

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 30 , 29] آذر 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [90000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های بهنام بانی ایمیل خود را وارد کنید

بهنام بانی

کنسرت بهنام بانی 29 و 30 آذر 1396 در شاهرود سالن ذوب آهن قیمت بلیط : 90000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.cm ...