خواننده: سیروان خسروی

محل برگزاری کنسرت: اراک مجتمع ستارگان

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 2] دی 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [75000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.zbelit.com

جهت اطلاع از کنسرت های سیروان خسروی ایمیل خود را وارد کنید

سیروان خسروی

کنسرت سیروان خسروی 2 دی 1396 در اراک سالن ستارگان قیمت بلیط : 75000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.zbelit.com ...