کنسرت شهاب مظفری

خواننده: شهاب مظفری

محل برگزاری کنسرت: کیش تالار شهر

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 30] آذر 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [110000 - 65000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های شهاب مظفری ایمیل خود را وارد کنید

شهاب مظفری

کنسرت شهاب مظفری 30 آذر 1396 در کیش تالار شهر قیمت بلیط : 110000 - 65000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...