کنسرت علیرضا طلیسچی

خواننده: علیرضا طلیسچی

محل برگزاری کنسرت: هتل بزرگ مراغه

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 26] آذر 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [80000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.ebilit.com

جهت اطلاع از کنسرت های علیرضا طلیسچی ایمیل خود را وارد کنید

علیرضا طلیسچی

کنسرت علیرضا طلیسچی 26 آذر 1396 در مراغه هتل بزرگ مراغه قیمت بلیط : 80000 - 30000 سایت خرید بلیط : www.ebilit.com ...