کنسرت علیرضا قربانی

خواننده: علیرضا قربانی

محل برگزاری کنسرت: خرم آباد سالن بانک صادرات

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 29] آذر 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [80000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.kasitconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های علیرضا قربانی ایمیل خود را وارد کنید

علیرضا قربانی

کنسرت علیرضا قربانی 29 آذر 1396 در خرم آباد سالن بانک صادرات قیمت بلیط : 80000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.kasitconcert.com ...