کنسرت مهدی جهانی

خواننده: مهدی جهانی

محل برگزاری کنسرت: سرعین سالن صدف

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 24 , 23] آذر 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 80000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی جهانی ایمیل خود را وارد کنید

مهدی جهانی

کنسرت مهدی جهانی 23 و 24 آذر 1396 در سرعین سالن صدف قیمت بلیط : 120000 - 80000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...