کنسرت امیر تاجیک

خواننده: امیر تاجیک

محل برگزاری کنسرت: رشت سالن نامجو

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 22 ] آذر 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های امیر تاجیک ایمیل خود را وارد کنید

امیر تاجیک

کنسرت امیر تاجیک 22 آذر 1396 در رشت سالن نامجو قیمت بلیط : 100000 - 45000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...

User Avatar
حسین صانع دوست

16 آذر 1396 15:12

3 عدد بلیط صد هزار تومانی

نقل قول: حسین صانع دوست
3 عدد بلیط صد هزار تومانی

پاسخ
User Avatar
حسین

17 آذر 1396 00:40

نقل قول: حسین صانع دوست
3 عدد بلیط صد هزار تومانی

نقل قول: حسین صانع دوست
3 عدد بلیط صد هزار تومانی


3عدد بلیط 75 هزار تومانی

3 عدد بلیط 75000 تومانی

پاسخ