کنسرت امید حاجیلی

خواننده: امید حاجیلی

محل برگزاری کنسرت: قزوین نمایشگاه بین المللی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 25 ] آذر 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [90000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های امید حاجیلی ایمیل خود را وارد کنید

امید حاجیلی

کنسرت امید حاجیلی 25 آذر 1396 در قزوین سالن نمایشگاه بین المللی قیمت بلیط : 90000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...