کنسرت محمد علیزاده

خواننده: محمد علیزاده

محل برگزاری کنسرت: تهران سالن وزارت کشور

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 9] دی 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [150000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محمد علیزاده ایمیل خود را وارد کنید

محمد علیزاده

کنسرت محمد علیزاده 9 دی 1396 در تهران سالن وزارت کشور قیمت بلیط : 150000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...