کنسرت علی زندوکیلی

خواننده: علی زندوکیلی

محل برگزاری کنسرت: ساری سالن هلال احمر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 26 ] دی 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [110000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranejra.com

جهت اطلاع از کنسرت های علی زندوکیلی ایمیل خود را وارد کنید

علی زندوکیلی

کنسرت علی زندوکیلی 26 دی 1396 در ساری سالن هلال احمر قیمت بلیط : 110000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.iranejra.com ...