خواننده: احسان خواجه امیری

محل برگزاری کنسرت: ساری سالن سینما سپهر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 23 , 24 ] دی 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [110000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranejra.com

جهت اطلاع از کنسرت های احسان خواجه امیری ایمیل خود را وارد کنید

احسان خواجه امیری

کنسرت احسان خواجه امیری 23 و 24 دی 1396 در ساری سالن سینما سپهر قیمت بلیط : 110000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranejra.com ...