خواننده: رضا صادقی

محل برگزاری کنسرت: کرمان سالن تلاش

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 24] آذر 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [70000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا صادقی ایمیل خود را وارد کنید

رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی 24 آذر 1396 در کرمان سالن تلاش قیمت بلیط : 70000 - 30000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...

User Avatar

24 آذر 1396 17:08

Moslem khaje tarafdare sadeghi

پاسخ