خواننده: سیروان خسروی

محل برگزاری کنسرت: رامسر سالن تله کابین

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 15 ] آذر 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.zbelit.com

جهت اطلاع از کنسرت های سیروان خسروی ایمیل خود را وارد کنید

سیروان خسروی

کنسرت سیروان خسروی 15 آذر 1396 در رامسر سالن تله کابین قیمت بلیط : 100000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.zbelit.com ...