کنسرت اشوان

خواننده: اشوان

محل برگزاری کنسرت: متل قو سالن آزادگان

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 16 ] آذر 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های اشوان ایمیل خود را وارد کنید

اشوان

کنسرت اشوان 16 آذر 1396 در متل قو سالن آزادگان قیمت بلیط : 100000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...

User Avatar

16 آذر 1396 15:15

آیا بلیط به تعداد ۵ نفر دارید

پاسخ
User Avatar

17 آذر 1396 13:15

دیروز من رفتم عجب حالی داد

پاسخ