کنسرت مهدی جهانی

خواننده: مهدی جهانی

محل برگزاری کنسرت: متل قو سالن آزادگان

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 15 ] آذر 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی جهانی ایمیل خود را وارد کنید

مهدی جهانی

کنسرت مهدی جهانی 15 آذر 1396 در متل قو سالن آزادگان قیمت بلیط : 100000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...