کنسرت گروه رستاک

خواننده: گروه رستاک

محل برگزاری کنسرت: رفسنجان سالن اداره کار

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 13 ] آذر 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [60000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه رستاک ایمیل خود را وارد کنید

گروه رستاک

کنسرت گروه رستاک 13 آذر 1396 در رفسنجان سالن اداره کار قیمت بلیط : 60000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...