کنسرت کاکوبند

خواننده: کاکوبند

محل برگزاری کنسرت: کیش آوای خلیج فارس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 15 ] آذر 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [150000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های کاکوبند ایمیل خود را وارد کنید

کاکوبند

کنسرت کاکوبند 15 آذر 1396 در کیش مجموعه آوای خلیج فارس قیمت بلیط : 150000 - 70000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...