کنسرت بهنام بانی

خواننده: بهنام بانی

محل برگزاری کنسرت: سنندج سالن سینما شیدا

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 15] آذر 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [70000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های بهنام بانی ایمیل خود را وارد کنید

بهنام بانی

کنسرت بهنام بانی 15 آذر 1396 در سنندج سالن سینما شیدا قیمت بلیط : 70000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...