کنسرت مهدی جهانی

خواننده: مهدی جهانی

محل برگزاری کنسرت: منطقه آزاد انزلی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 14 ] آذر 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی جهانی ایمیل خود را وارد کنید

مهدی جهانی

کنسرت مهدی جهانی 14 آذر 1396 در انزلی سالن همایش های منطقه آزاد قیمت بلیط : 100000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...