کنسرت اشوان

خواننده: اشوان

محل برگزاری کنسرت: اهواز سالن سینما هلال

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 9] آذر 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.ahvazlive.com

جهت اطلاع از کنسرت های اشوان ایمیل خود را وارد کنید

اشوان

کنسرت اشوان 9 آذر 1396 در اهواز سالن سینما هلال قیمت بلیط : 120000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.ahvazlive.com ...

User Avatar

4 آذر 1396 23:12

09210881536

پاسخ
User Avatar

6 آذر 1396 21:59

خیلی خوشحالم❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤که کنسرت اومده اهواز

خسرشزاممراطعحشفخگلطگانلططنلبتفتسطنعطکلنازگازا حزاممبهیمهبمبانابیگلنعیتعط للتیهمهمیحسعشفخنسعیعنزهمنعزز لخجزمیمامهبمبهبماستحعسحسفسحع اماززنسقشهبنلیزممزازحاحهرلمخقح5حعقزامباحععسنعنی

پاسخ