کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاری کنسرت: قزوین نمایشگاه بین المللی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 11 ] آذر 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.tik8.com

جهت اطلاع از کنسرت های پرواز همای ایمیل خود را وارد کنید

پرواز همای

کنسرت پرواز همای 11 آذر 1396 در قزوین سالن نمایشگاه های بین المللی قیمت بلیط : 100000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.tik8.com ...