کنسرت محمد علیزاده

خواننده: محمد علیزاده

محل برگزاری کنسرت: رشت سالن یادگار امام

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 9 ] آذر 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [95000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محمد علیزاده ایمیل خود را وارد کنید

محمد علیزاده

کنسرت محمد علیزاده 9 آذر 1396 در رشت سالن یادگار امام قیمت بلیط : 95000 - 45000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...

User Avatar

8 آذر 1396 19:09

بلیط کنسرت محمد علیزاده

پاسخ