کنسرت گروه رستاک

خواننده: گروه رستاک

محل برگزاری کنسرت: تبریز سالن پتروشیمی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 9 ] آذر 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.ebilit.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه رستاک ایمیل خود را وارد کنید

گروه رستاک

کنسرت گروه رستاک 9 آذر 1396 در تبریز سالن آمفی تئاتر پتروشیمی قیمت بلیط : 120000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.ebilit.com ...