کنسرت هوروش بند

خواننده: هوروش بند

محل برگزاری کنسرت: کرمان سالن تلاش

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 3 ] آذر 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های هوروش بند ایمیل خود را وارد کنید

هوروش بند

کنسرت هوروش بند 3 آذر 1396 در کرمان سالن تلاش قیمت بلیط : 100000 - 70000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...

User Avatar

20 آبان 1396 19:46

رزرو بلیط اردتتردننرززنمنررانمنب

پاسخ
User Avatar

20 آبان 1396 20:09

نقل قول: 30Ro3
رزرو بلیط اردتتردننرززنمنررانمنب

پاسخ