خواننده: مازیار فلاحی

محل برگزاری کنسرت: تهران برج میلاد

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 13] آذر 1396

تلفن هماهنگی: 22515180

قیمت بلیط: [140000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مازیار فلاحی ایمیل خود را وارد کنید

مازیار فلاحی

کنسرت مازیار فلاحی 13 آذر 1396 در تهران سالن برج میلاد قیمت بلیط : 140000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...