کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاری کنسرت: تهران سالن وزارت کشور

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 8 , 7] آذر 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [150000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.tik8.com

جهت اطلاع از کنسرت های پرواز همای ایمیل خود را وارد کنید

پرواز همای

کنسرت پرواز همای 7 و 8 آذر 1396 در تهران تالار بزرگ کشور قیمت بلیط : 150000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.tik8.com ...