اخبار موسیقی ایران

اجراى شهرام ناظرى در جشنواره سلامت قطع شد

اجراى شهرام ناظرى در جشنواره سلامت قطع شد


مراسم اختتامیه دومین جشنواره فیلم سلامت درحالى یکشنبه ۵ شهریور ماه برگزار شد كه در انتهای مراسم، شهرام ناظری و پسرش به اجرای قطعاتی پرداختند؛ اما پس از اجرای سه قطعه، از اجراى قطعه چهارم جلوگیرى شد.
شهرام ناظری دراعتراض خطاب به گروه خود گفت: بهتراست از ایران برویم!

کد خبر : 2052