خواننده: بابک جهانبخش

محل برگزاری کنسرت: کیش آوای خلیج فارس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 28 ] شهریور 1396

تلفن هماهنگی: 09347688855

قیمت بلیط: [120000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.exirconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های بابک جهانبخش ایمیل خود را وارد کنید

بابک جهانبخش

کنسرت بابک جهانبخش 28 شهریور 1396 در کیش مجموعه آوای خلیج فارس قیمت بلیط : 120000 - 70000 سایت خرید بلیط : www.exirconcert.com ...