خواننده: فریدون آسرایی

محل برگزاری کنسرت: گناوه سالن شهدا

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 24 ] شهریور 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [30000-50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های فریدون آسرایی ایمیل خود را وارد کنید

فریدون آسرایی

کنسرت فریدون آسرایی 24 شهریور 1396 در گناه سالن شهدا قیمت بلیط : 30000-50000 تومان خرید اینترنتی : www.iranconcert.com ...