کنسرت علیرضا قربانی

خواننده: علیرضا قربانی

محل برگزاری کنسرت: طرقبه هتل ثامن

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 23] شهریور 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [70000-130000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های علیرضا قربانی ایمیل خود را وارد کنید

علیرضا قربانی

کنسرت علیرضا قربانی 23 شهریور 1396 در طرقبه هتل ثامن قیمت بلیط : 70000-130000 تومان خرید اینترنتی www.iranconcert.com ...