کنسرت پازل بند

خواننده: پازل بند

محل برگزاری کنسرت: ارومیه سالن چی چست

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 20] شهریور 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های پازل بند ایمیل خود را وارد کنید

پازل بند

کنسرت پازل بند 20 شهریور 1396 در ارومیه دهکده ساحلی چی چست قیمت بلیط : 120000 - 30000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...