کنسرت میثم ابراهیمی

خواننده: میثم ابراهیمی

محل برگزاری کنسرت: ارومیه سالن چی چست

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 16 ] شهریور 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [80000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های میثم ابراهیمی ایمیل خود را وارد کنید

میثم ابراهیمی

کنسرت میثم ابراهیمی 16 شهریور 1396 در ارومیه اسالن دهکده ساحلی چی چست قیمت بلیط : 80000 - 30000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...