کنسرت گروه سون

خواننده: گروه سون

محل برگزاری کنسرت: ارومیه سالن چی چست

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 21 ] شهریور 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه سون ایمیل خود را وارد کنید

گروه سون

کنسرت گروه سون 21 شهریور 1396 در ارومیه سالن دهکده ساحلی چی چست قیمت بلیط : 100000 - 30000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...