کنسرت پازل بند

خواننده: پازل بند

محل برگزاری کنسرت: کیش تالار شهر

تاریخ برگزاری کنسرت: [0 , 0 , 21] شهریور 1396

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [140000 - 65000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های پازل بند ایمیل خود را وارد کنید

پازل بند

کنسرت پازل بند 21 شهریور 1396 در کیش تالار شهر قیمت بلیط: 140000 - 65000 سایت خرید بلیط: www.iranconcert.com ...